เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลตำบลโนนสะอาดประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 9 มิ.ย. 2566 ]11
2 ประกาศรายชื่อพนักงานครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก [ 19 พ.ค. 2566 ]13
3 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น [ 19 พ.ค. 2566 ]11
4 ขอบข่ายและรายละเอียดในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]10
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]20
6 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 10 พ.ค. 2566 ]11
7 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง [ 26 เม.ย. 2566 ]13
8 รายงานฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระบบ INFO [ 26 เม.ย. 2566 ]8
9 ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 23 มี.ค. 2566 ]25
10 ขอเชิญชวนประชาชนรวมกันรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน [ 19 ธ.ค. 2565 ]8
11 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 25 พ.ย. 2565 ]37
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]21
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]12
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลขตำแหน่งข้าราชการครู / พนักงานครู ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 ต.ค. 2565 ]13
15 รายงานข้อมูลการใช้สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]10
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]16
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง การให้พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]12
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง การให้พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]12
19 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ [ 30 ก.ย. 2565 ]15
20 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ให้พนักงานครูพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ [ 30 ก.ย. 2565 ]13
 
หน้า 1|2