เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

    รายละเอียดข่าว

การตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

    เอกสารประกอบ

การตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ