เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (รอบการประเมิน ครั้งที่ี 1/2566)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (รอบการประเมิน ครั้งที่ี 1/2566)

    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (รอบการประเมิน ครั้งที่ี 1/2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ