เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  
         ด้วย เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสรรหาพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี พ.ศ.2564 - 2566)                                   (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ)

     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ