เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของอปท.

    รายละเอียดข่าว

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของอปท.

    เอกสารประกอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของอปท.
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ