เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ให้พนักงานครูพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ให้พนักงานครูพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ

    เอกสารประกอบ

คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ให้พนักงานครูพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ