เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]3
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ทำ (Dos & Don’ts) ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]3
3 กิจกรรมการประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และแนวทาง DOs & Don’ts [ 17 มี.ค. 2566 ]3
4 กิจกรรมจิตอาสา [ 16 ม.ค. 2566 ]1
5 กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ [ 10 ม.ค. 2566 ]2
6 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกาศเจตหน้ารมณ์ร่วมพลังเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน [ 6 ม.ค. 2566 ]3