เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด [ 1 เม.ย. 2567 ]9
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]35
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 6 มี.ค. 2566 ]37
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]30
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]31
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]33
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]37
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]41
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]37
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]35
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 [ 2 ม.ค. 2565 ]37
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]41
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) [ 4 พ.ย. 2564 ]43
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]42