เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2564
ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง