เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]17
2 ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ถนนประชาพัฒนา ชุมชนโนนพัฒนา [ 17 ม.ค. 2567 ]19
3 ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ถนนศรีสุข ชุมชนโสกรัง [ 16 ม.ค. 2567 ]20
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 6 พ.ย. 2566 ]25
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 6 ต.ค. 2566 ]16
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ต.ค. 2566 ]14
7 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวดลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนรถไฟอุทิศ 1 ชุนชนรุ่งอรุณ [ 6 ธ.ค. 2565 ]55
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวดลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนรถไฟอุทิศ 1 ชุนชนรุ่งอรุณ [ 6 ธ.ค. 2565 ]59
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวดลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนมรรครมย์ ชุนชนมิตรสัมพันธ์ [ 6 ธ.ค. 2565 ]40
10 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวดลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนมรรครมย์ ชุนชนมิตรสัมพันธ์ [ 6 ธ.ค. 2565 ]55
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ถนนมัควาลย์ ชุมชนโสกรัง หมู่ที่ 6 [ 14 พ.ย. 2565 ]50
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนรถไฟอุทิศ 2 ชุมชนหนองจาน หมู่ที่ 5 [ 14 พ.ย. 2565 ]37
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ศสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เทศบาลตำบลโนนสะอาด [ 14 พ.ย. 2565 ]41
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ถนนประชาสามัคคี ชุมชนโสกรัง หมู่ที่ 6 [ 14 พ.ย. 2565 ]49
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. ชุมชนโสกรัง หมู่ที่ 6 [ 14 พ.ย. 2565 ]38
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ถนนประสามัคคีชุมชนโสกรัง [ 9 ก.ย. 2565 ]33
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ถนนศรัทธาธรรม 2 ชุมชนรุ่งอรุณ [ 9 ก.ย. 2565 ]32
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ถนนรถไฟอุทิศ 1 ชุมชนรุ่งอรุณ-อนามัยเก่า ระยะทาง 331 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,853.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ [ 2 ก.ย. 2565 ]36
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ถนนสมภักดิ์ ชุมชนศิริชล ระยะทาง 410 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ [ 2 ก.ย. 2565 ]33
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ภายในตลาดสดเทศบาล ชุมชนรุ่งอรุณ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด [ 2 ก.ย. 2565 ]37
 
หน้า 1|2