เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนรถไฟอุทิศ 2 ชุมชนหนองจาน หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนรถไฟอุทิศ 2 ชุมชนหนองจาน หมู่ที่ 5

    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนรถไฟอุทิศ 2 ชุมชนหนองจาน หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง