เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ