เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน


การตรวจสอบภายในประจำปี 2565 

    รายละเอียดข่าว

การตรวจสอบภายในประจำปี 2565 

https://drive.google.com/drive/folders/19AyudgOWTd9FDPZG2Fdnq0MKqycoNScT?usp=sharing    เอกสารประกอบ

การตรวจสอบภายในประจำปี 2565 
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ