เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ