เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2565    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ