เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี


รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง