เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    รายละเอียดข่าว

 พิธีมอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาสภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด และเพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ที่ต้อการให้เทศบาลตำบลโนนสะอาดดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในชุมชนเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดต่อไป    เอกสารประกอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ