เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]11
2 รายงานสรุปข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]36
3 รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]32
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 28 ก.ย. 2565 ]35