เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]28
2 การพัฒนาบุคลากร [ 5 ต.ค. 2565 ]31
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด [ 5 ต.ค. 2565 ]29
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษพนักงาน ในสังกัดของเทศบาลตำบลโนนสะอาด [ 5 ต.ค. 2565 ]28
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]28
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 /2566) [ 5 ต.ค. 2565 ]27
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 /2566) [ 5 ต.ค. 2565 ]26
8 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]31
9 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]30
10 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]35
11 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ต.ค. 2565 ]32