เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางบัวทอง พรสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.042-392688
นางสาวจีรนันท์  ล้อดงบัง
นางสาวสุรีรัตน์  ปัดทุม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
โทร.042-392688
โทร.042-392688