เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3


วันที่ 7 สิงหาคม 2566
นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.00 น. เป็นการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

2024-06-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-14
2024-02-23
2024-02-22