เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3


วันที่ 7 สิงหาคม 2566
นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.00 น. เป็นการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

2023-10-30
2023-10-30
2023-10-19
2023-10-16
2023-10-13
2023-10-03
2023-09-22
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-08