เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


กองช่างลงพื้นที่ติดตั้งเปลี่ยนหลอดไฟเดิม จากหลอดไฟแบบ Flourescent เป็นหลอดไฟแบบระบบ LED


นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการลงพื้นที่ติดตั้งเปลี่ยนหลอดไฟเดิม

จากหลอดไฟแบบ Flourescent เป็นหลอดไฟแบบระบบ LED

ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมา

------------------------------------------

2024-04-25
2024-04-24
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-14
2024-02-23
2024-02-22
2024-01-31