เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


กองช่างลงพื้นที่ติดตั้งเปลี่ยนหลอดไฟเดิม จากหลอดไฟแบบ Flourescent เป็นหลอดไฟแบบระบบ LED


นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการลงพื้นที่ติดตั้งเปลี่ยนหลอดไฟเดิม

จากหลอดไฟแบบ Flourescent เป็นหลอดไฟแบบระบบ LED

ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมา

------------------------------------------

2023-10-30
2023-10-30
2023-10-19
2023-10-16
2023-10-13
2023-10-03
2023-09-22
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-08