เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน


วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. 
นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ได้ ลงพื้นที่ชุมชนศิริชล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน(ชุมชนศิริชล) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรแกนนำในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพขั้นพื้นฐาน และสามารถดูแลผู้ป่วยในชุมชนของตนเองได้ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

2024-06-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-14
2024-02-23
2024-02-22