เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราช และ พนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ครบ 71 พรรษา ในวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ ชุมชนหนองจาน

2023-10-30
2023-10-30
2023-10-19
2023-10-16
2023-10-13
2023-10-03
2023-09-22
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-08