เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566


วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำโสกรัง 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด นำโดยนางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมประเพณีการขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อเป็นเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ และร่วมสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป
#ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประวัติเริ่มต้น
ตามประวัติเดิม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย เริ่มจากความเชื่อในทางศาสนาพุทธ โดยเชื่อว่า เมื่อมีโอกาสได้ไปทำบุญ เข้าวัด ในระหว่างเดินทางกลับ จะมีเศษดิน หิน ทราย กรวด ติดเท้ากลับออกไปด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในพื้นที่วัด ถือเป็นสมบัติของพระศาสนา ดังนั้น การที่นำเศษดิน หิน ทราย กลับไป ถือว่าผิดศีลข้อ 2 ฐานลักทรัพย์
ในทุกๆ ปี จึงมีการจัดกิจกรรมประเพณีก่อเจดีย์ทรายในช่วงสงกรานต์ เมื่อหลังจากก่อเสร็จแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมงานจะช่วยกันขนทรายไปยังบริเวณวัด เตรียมสำหรับใช้บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณวัด ถือเป็นการสะสมบุญกุศลอีกรูปแบบหนึ่ง
ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ภาคอีสาน เดิมทีเรียกว่า “ประเพณีบุญตบประทาย” นอกจากการขนทรายและก่อเจดีย์ ยังมีการแห่พระพุทธรูป ทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระร่วมด้วย

2024-06-20
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22