เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์  
ในวันอังคารที่ 4 เม.ย 2566  เวลา 08.00  น. เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สุงอายุ ในสัปดาห์ที่ ที่ 5  ได้รับความรู้ในการบรรยายในหัวข้อเรื่อง  สุขศึกษาและการคัดกรองสุขภาพ "สายตา เข่าเสื่อม ซึมเศร้า และสุขภาพของผู้สูงอายุ (หมวดวิชาสุขภาพ) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.                     
ภาพ /ข่าว : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสะอาด
——————————————————————
ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook : เทศบาลตำบลโนนสะอาด
https://www.facebook.com/nonsaat444
กลุ่มไลน์ Official Account “เทศบาลตำบลโนนสะอาด”
https://lin.ee/U16uWO2
เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลโนนสะอาด
https://www.nonsaat.go.th

2023-09-22
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-08
2023-07-12
2023-06-23
2023-06-15
2023-06-06
2023-05-23
2023-05-22