เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมอปพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง(รุ่นที่ 1)           

โดยมี นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง ทต.โนนสะอาด (รุ่นที่ 1)โดยมี นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด กล่าวรายงานในครั้งนี้พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมอบรมโครงการฯในครั้งนี้ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

2023-10-30
2023-10-30
2023-10-19
2023-10-16
2023-10-13
2023-10-03
2023-09-22
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-08