เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ
2024-02-23
2024-02-22
2024-01-31
2024-01-15
2024-01-02
2023-12-27
2023-12-26
2023-12-19
2023-12-12
2023-12-06