เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ
2023-05-23
2023-05-22
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-05
2023-03-16
2023-03-09
2023-02-27
2023-02-24
2022-12-16