เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 7 มีนาคม 2566
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสะอาด จัดโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 (โรงเรียนเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสะอาด) โดยมีนายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาด เป็นประธานในพิธี
✅โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายเเละจิตใจ เเละให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเอง ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-------------------------------------------
ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook : เทศบาลตำบลโนนสะอาด
กลุ่มไลน์ Official Account “เทศบาลตำบลโนนสะอาด”
เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลโนนสะอาด
2023-09-22
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-08
2023-07-12
2023-06-23
2023-06-15
2023-06-06
2023-05-23
2023-05-22