เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


แจ้งเบาะแสยาเสพติด “แผนยุทธการประจักษ์ชัย” การกวาดล้าง ยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี


เทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสยาเสพติด “แผนยุทธการประจักษ์ชัย” การกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

2023-05-23
2023-05-22
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-05
2023-03-16
2023-03-09
2023-02-27
2023-02-24
2022-12-16