ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

  ซ่อมแซมไฟส่องสว่างในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด

  แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2567