แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต- ข้อมูลทั่วไปแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2560 - 2564

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คลิกเลย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี60-64
คลิกเลย
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
คลิกเลย

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่