แผนพัฒนาท้องถิ่น- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
1.ประกาศ
2.ส่วนที่ 1 ทต_โนนสะอาด 61-65.pdf
3.ส่วนที่ 2 ทต_โนนสะอาด 61-65.pdf
4.ส่วนที่ 3.pdf
5.ส่วนที่ 4.pdf


2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข(ครั้งที่1/2564)
คลิกเลย

 เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่