ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 - ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกเลย 

  โพสต์ : 21-09-2020

 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

สถานการณ์โควิด-19  

 20  2564  :  436 view

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

สถานการณ์โควิด-19  

 19  2564  :  432 view

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

สถานการณ์โควิด-19  

 30  2564  :  868 view

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

สถานการณ์โควิด-19  

 29  2564  :  870 view


นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์

นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดเทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่