000 เว็บบอร์ด กระดานถาม-ตอบ

  

กระดานสนทนาถามตอบ  :: ร้องเรียนเจ้าพนักงาน

  • เข้าดูทั้งหมด 240 ครั้ง
  • 07-February-2020 11:18:02

    000

    บุ๊ดจ๊ะบั๊ด
  • ออก

นาย สายัณห์   รัตนวงษา

นาย สายัณห์ รัตนวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่