กองวิชาการและแผนงาน- บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน

ชื่อ-สกุล : น.ส.แวววิเชียร จรัสแสงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
กลุ่มงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ลักษณะของงาน : กองวิชาการและแผนงาน
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายสรศักดิ์ โกจารศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
กลุ่มงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ลักษณะของงาน : กองวิชาการและแผนงาน
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ


เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.thphone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่