ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต- ข้อมูลทั่วไปช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวทาง/ขั้นตอนในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
คลิก


เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่