แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต- ข้อมูลทั่วไปแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เทศบาลโนนสะอาดมีแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้
1.ประจำปี 2559-2561 คลิกเลย 
2.ประจำปี 2562-2563 คลิกเลย


เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่