กิจการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  กิจการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

 -ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

-ประชาสัมพันธ์ประกาศประชุมสภาเทศบาล

-ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล

-รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 

  โพสต์ : 29-07-2020

 

นาย สายัณห์   รัตนวงษา

นาย สายัณห์ รัตนวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่