แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

/datas/ckfinder/file/23233.jpg  

/datas/ckfinder/file/23234.jpg

/datas/ckfinder/file/23235.jpg

/datas/ckfinder/file/23236.jpg

/datas/ckfinder/file/23237.jpg

/datas/ckfinder/file/23238.jpg

/datas/ckfinder/file/23239.jpg

/datas/ckfinder/file/23240.jpg

/datas/ckfinder/file/23241.jpg

 

  โพสต์ : 15-04-2020

 

นาย สายัณห์   รัตนวงษา

นาย สายัณห์ รัตนวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่