เทศบาลตำบลโนนสะอาด


บุคลากร :: กองสวัสดิการสังคม


ชื่อ-สกุล : นางณิชกมล วานิชชัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
กลุ่มงาน : กองสวัสดิการสังคม
ลักษณะของงาน : กองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th  phone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโนนสะอาด www.nonsaat.go.th
Design by webkroox.com