เทศบาลตำบลโนนสะอาด


บุคลากร :: สำนักปลัด


ชื่อ-สกุล : น.ส.ขวัญเรือน กาพย์ไกรแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายทรงเดช นามบุญมี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : น.ส.พันสิณา เหล่าโพธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางจารุณี ดวงจำปา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายสุริยา นารินนท์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป(งานป้องกัน)
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายเจษฎากร วานิชชัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา(ช่วยราชการสำนักปลัด)
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th  phone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโนนสะอาด www.nonsaat.go.th
Design by webkroox.com