แผนพัฒนาท้องถิ่น- ข้อมูลทั่วไป


แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด

1.ประกาศ
2.ส่วนที่ 1 ทต_โนนสะอาด 61-65.pdf
3.ส่วนที่ 2 ทต_โนนสะอาด 61-65.pdf
4.ส่วนที่ 3.pdf
5.ส่วนที่ 4.pdf


 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th  phone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโนนสะอาด www.nonsaat.go.th
Design by webkroox.com