เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี- ข้อมูลทั่วไป


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561

- ประกาศ
- รายละเอียดรายจ่าย(เทศบัญญัติ61)

 

เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562

- ประกาศ
- รายละเอียดรายจ่าย (เทศบัญญัติ 62)


เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th  phone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโนนสะอาด www.nonsaat.go.th
Design by webkroox.com