สมาชิกสภาเทศบาล- ข้อมูลทั่วไป


สมาชิกสภาเทศบาล

 

ฝ่ายนิติบัญัติ/สภาเทศบาลโนนสะอาด


นายสมจิตร  วัดเวียงคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดนายสุภาพ บุษราคัม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1

 
                                                                                                                                                     
      นายทอง  จันทรสอน                                นายชัยรัตน์  งามศิริสมกุล                            นายประมวล  วงศ์ภูดร                         นายมารุต  อ่านพาณิชย์                     นายโรจน์ศักดิ์   อุดมพานิชย์
  สมาชิกสภาเทศบาล                                   สมาชิกสภาเทศบาล                                    สมาชิกสภาเทศบาล                             สมาชิกสภาเทศบาล                             สมาชิกสภาเทศบาล 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2
 
                                                                                                                                                            
    นายสว่าง  เทียบชัย                                  นายสรชน  โพธิ์สิม                                    นางมยุรภรณ์  อนุรักษ์                              นายสมเด็จ  ดวงจันคำ                             นายเสนีย์  โคตรบรรเทา
    สมาชิกสภาเทศบาล                                 สมาชิกสภาเทศบาล                                    สมาชิกสภาเทศบาล                                 สมาชิกสภาเทศบาล                                สมาชิกสภาเทศบาล 


 
 

 

 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th  phone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโนนสะอาด www.nonsaat.go.th
Design by webkroox.com