ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต- ข้อมูลทั่วไป


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวทาง/ขั้นตอนในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
คลิก

 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th  phone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโนนสะอาด www.nonsaat.go.th
Design by webkroox.com