คู่มือประชาชน- ข้อมูลทั่วไป


คู่มือประชาชน

 

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลโนนสะอาดประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด.

กระบวนงาน 1. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

กระบวนงาน 2. การขอเลขที่บ้าน 

กระบวนงาน 3 การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.

 

 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th  phone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโนนสะอาด www.nonsaat.go.th
Design by webkroox.com