ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสะอาด- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสะอาดบุคลากร

นาย สายัณห์   รัตนวงษา

นาย สายัณห์ รัตนวงษา

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th  phone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโนนสะอาด www.nonsaat.go.th
Design by webkroox.com