ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)บุคลากร

นาย สายัณห์   รัตนวงษา

นาย สายัณห์ รัตนวงษา

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th  phone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโนนสะอาด www.nonsaat.go.th
Design by webkroox.com