ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลโนนสะอาด


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลโนนสะอาด